Programma

Programma van het Event Efficiënt Aandrijven:

Momenteel is de redactie nog druk bezig met het samenstellen van het programma 2021

8.45 uur ontvangst - 16.00 uur netwerkborrel

 

08.45 uur Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Expomarkt
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter: Robin Zander, hoofdredacteur Constructeur
09.45 uur Eindrapportage van het auditprogramma Aandrijvingen!
Maarten van Werkhoven – TPA adviseurs
KEEA – het Kennisnetwerk voor Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen in Nederland – presenteert de resultaten van het auditprogramma Aandrijvingen, dat samen met Techniek Nederland, Federatie Aandrijftechniek, Holland Pomp Groep, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op poten is gezet.
10.15 uur

Drive classificaties en energie-efficiëntere IE3/IE4-motoren in de nieuwe ErP Eco-Design richtlijn (EU) 2019/1781!
Geurt van Bennekom – EATON
In de presentatie gaan we in op de reden van deze richtlijn waarin de energie-efficiëntie als hoofddoel staat. We kijken waar motoren en frequentieregelaars aan moeten voldoen en wat een Power Drive System (PDS) is.

10.45 uur Koffiepauze | Gelegenheid bezoek Expomarkt
11.15 uur

Van doelen naar actie!
Leo Smit – SmartTrackers 
De tijd van verschuilen achter mooie tekstuele duurzaamheidsparagrafen is voorbij. Het is voor elke organisatie van belang om concreet te worden en inzichtelijk te maken hoe voor de eigen bedrijfsvoering en in de keten de noodzakelijk stappen worden gezet.

11.45 uur

Plenaire lezing!

12.15 uur Lunchpauze | Gelegenheid bezoek Expomarkt
   
13.15 uur

Parallelsessies ronde 1
Learnshop 1: SEW geeft je energie!
Rolf Peeten – SEW
Presentatie Power and Energy Solutions (PES) & praktijkvoorbeeld eindklant Centraal Boekhuis.

Learnshop 2: 
De sleutel tot procesbetrouwbaarheid!
Peter Lammers – tsb-bescom
Gebruikers van verpakkings- en product handlingmachines stellen steeds hogere eisen aan de uptime, betrouwbaarheid en flexibiliteit van hun machinepark.

Learnshop 3:  

13.45 uur

Parellelsessie ronde 2
Learnshop 4: Matrix-technologie voor efficiënte aandrijvingen
Erik van Driel – YASKAWA
Efficiënte aandrijvingen realiseert Yaskawa door innovatie, duurzaam ontwerp en geavanceerde regelalgoritmes voor verschillende type motoren. Een voorbeeld daarvan is de Matrix frequentieregelaar. 

Learnshop 5: De vier stappen naar efficiënte perslucht
Frank Groeneveld – Kaeser Compressoren
Is een IE4 motor voldoende voor een efficiënt persluchtstation?

Learnshop 6:

 

14.45 uur Middagpauze | Gelegenheid bezoek Expomarkt
15.15 uur Plenaire lezing
15.45 uur Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter
16.00 uur Netwerkborrel
   

Onze partners 2021:

 

Een evenement van:

Contact

Heeft u vragen over uw inschrijving? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Telefoonnummer:
0570 – 504 325

E-mailadres: 
Klantenservice@mybusinessmedia.nl

Een evenement van: