Leo Smit

Leo Smit – SmartTrackers 
Leo Smit is werktuigbouwkundige, energeticus en initiatiefnemer van de Club van 49. Kort na de lancering van de CO2-Prestatieladder bracht hij SmartTrackers op de markt: een online stuursysteem waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot doelgericht kunnen terugdringen. Inmiddels wordt de software gebruikt door ruim 1.500 organisaties en heeft 1 op de 6 certificaathouders van de CO2¬-Prestatieladder zich gecertificeerd met behulp van SmartTrackers.

 

Van doelen naar actie
Klimaatbeleid verschuift van beleidsmakers naar het bedrijfsleven. Immers de gestelde doelen, veelal zeer uitdagend, moeten toch ook concreet gemaakt worden. Bent u er al mee bezig en wilt u weten wat de volgende stap is. Tijdens mijn lezing komt u daar meer over te weten. Is uw organisatie nog niet of weinig actief met invulling geven aan een concreet klimaatbeleid dan geef ik u inzicht waar te beginnen en alle belangrijke do’s en don’ts in een praktisch en effectief beleid. De tijd van verschuilen achter mooie tekstuele duurzaamheidsparagrafen is voorbij. Het is voor elke organisatie van belang om concreet te worden en inzichtelijk te maken hoe voor de eigen bedrijfsvoering en in de keten de noodzakelijk stappen worden gezet.

Vragen die zullen passeren zijn:
Resultaten boeken op CO2 reductie en die zichtbaar maken wordt de nieuwe norm. Hoe haal je als individueel bedrijf de benodigde doelen en hoe leg je dit vast op een eenvoudige en werkbare manier?
Welk detailniveau is noodzakelijk afgaande op de activiteiten van de organisatie?

Waar zit mijn verantwoordelijkheid in de keten en hoe zorg ik dat ketenpartners er net zo hard aan werken als de eigen organisatie.