Paul Helsen – Product Manager – Lapp Benelux

Paul Helsen heeft gedurende zijn professionele loopbaan bij Lapp Benelux verschillende functies vervuld. Als ingenieur heeft hij in al die jaren een pragmatische invulling gegeven aan bekabelingsissues in uiteenlopende sectoren.

Optimale bekabeling in de aandrijftechniek

Welke bijdrage kunnen kabels en kabelsystemen leveren om de efficiëntie in de aandrijfketen te verhogen? Deze vraag is even legitiem als relevant, want kabels als drager van (gemoduleerde) spanningen en stromen hebben een absolute meerwaarde in de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid van machines en installaties. De ultieme wens vanuit de elektrotechniek is dat de spanning en stroom aan de uitgang van een drive in dezelfde verschijningsvorm aan de aansluitklemmen van de motor aangeboden worden. En dat is meestal niet het geval. Efficiënte bekabeling biedt antwoorden.