Bert den Hollander – KSB Nederland

De laatste decennia is er binnen KSB veel aandacht voor het verhogen van efficiëntie van pompsystemen. Bert den Hollander is groepsleider van de Engineering Afdeling die hierbij een belangrijke rol speelt. Bert heeft veel ervaring op het gebied van het uitvoeren van energieonderzoeken voor pompsystemen. Daar maken in de meeste gevallen on-site metingen en het analyseren van data onderdeel van uit. De opgedane ervaring wordt gebruikt om voor klanten tot een optimale business-case te komen.

Efficiënte aandrijving in de praktijk
De basis voor een efficiënte aandrijving is altijd een correct gekozen en optimaal werkend werktuig. Aan de hand van een voorbeeld van een CIP-systeem (Cleaning in Place) legt KSB uit hoe een optimale pompselectie kan worden uitgevoerd.

Beschikbaarheid optimaal
De praktijkcase heeft als uitgangspunten dat de beschikbaarheid optimaal is én tegelijkertijd het energieverbruik zo laag mogelijk blijft. Aandachtspunten zijn het werkgebied van de pompen, de motorkeuze, procesoptimalisatie en het beheer en onderhoud van de pompen.

Hoog rendement
Speciale aandacht is er voor de aandrijving van in dit geval pompen. Tegenwoordig zijn milieuvriendelijke aandrijvingen beschikbaar met een zeer hoog rendement. Deze aandrijvingen leveren een substantiële bijdrage aan de reductie van het energieverbruik van een pompsysteem.